Hartklachten weblog

Welkom op de weblog Hartklachten

Veel mensen hebben last van onbegrepen hartklachten. Vooral als er voor een hartklacht niet direct een medische verklaring is, staat men al vlug in de kou.
Om deze reden is er ook een verwijzing aangebracht naar de website over het Roemheld Syndroom.
Een website, ook deze niet, kan nooit de vakbekwaamheid van artsen vervangen.
Raadpleeg daarom altijd zo nodig en op tijd de (huis-)arts.

 
De doelstelling van deze weblog is dan ook: het uitwisselen van ervaringen op het gebied van hartklachten.
Men kan elkaar zo helpen en eventuele onrust wegnemen.
In mijn directe omgeving ben ik bekend met ernstige en minder ernstige ritmestoornissen en ablatie.
Als verpleegkundige wil ik proberen een positieve bijdrage te leveren aan vragen en/of eventuele discussies.
Wellicht kan ik daardoor anderen geruststellen of een weg wijzen.
Aan de rechterzijde van deze pagina zijn een aantal interessante links die relatie vertonen met het onderwerp van deze weblog.

 

Suggesties – Opmerkingen – Niet werkende links? Meld dit a.u.b.
De lezer / gebruiker van deze weblog draagt een eigen verantwoordelijkheid t.a.v. zijn of haar gezondheid.
De auteur van deze site draagt dan ook geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor de inhoud, het gebruik of interpretatie van de inhoud van deze site en daaraan gekoppelde links.

 

Deze weblog is een voortzetting van hartklachten.web-log.nl